Share.Olanlab.Com คลังความรู้ออนไลน์ ประเทศไทย

เราเชื่อว่าความรู้มีคุณค่า ความรู้สร้างแรงบัลดาลใจ สร้างนวัฒกรรมและรายได้ให้เกิดขึ้นและเราอยากเป็นแรงเล็กๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้คนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวเอง  Share.OlanLab.Com นี้จึงเกิดขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้ต่างๆ ของเรา ที่ผ่านการลองผิดลองถูกปรับปรุงให้ทันสมัยเหมาะกับสถานะการปัจจุบัน ให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้แนวคิด

"เรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจ

เรียนรู้ เพื่อสร้างนวัฒกรรมนำสมัย

เรียนรู้ เพื่อหารายได้ทำกำไร

เรียนรู้ สิ่งที่คุณต้องการ

เรียนรู้ แบ่งปันกับ Share"

Phase I 

share.olanlab.com/th/it เริ่มต้นพัฒนาเมื่อ ค.ศ. 2014 จากการรวมเอาความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม มาเก็บรวมรวบไว้บน Web Based เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ง่าย ด้วยระบบค้นหาและการแนะนำความรู้ที่ผู้อ่านสนใจ 

Phase II

share.olanlab.com/th/food เพราะการกินคือส่วนหนึ่งของชีวิต แชร์ชีวิตการกินของคุณ You share !!!What you eat 

 

คลิ๊กที่นี้ เพื่อดูคลังความรู้ออนไลน์ของ Share.OlanLab.Com

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราตอนนี้

โทร 082-487-0707